รายละเอียดไอเทมแพ็คเกจ
• Flying Skill : Fiery Phoenix (ถาวร) :
Phoenix ความเร็วในการบิน290, เคลื่อนที่บนพื้น290, เมื่อขี่ HP/MP 2% จะได้รับการฟื้นฟูทุกวินาที
• Care and use of your pet Crimsette (ถาวร) :
เรียก Pet Crimsette ช่วยเก็บไอเทมได้
• Obsidian Dragon Armor Smart Box (ถาวร) :
ชุดคอสตูม ตามเผ่าและเพศของตัวละครที่เปิด
• Obsidian Dragon Helmet (ถาวร) :
หมวกคอสตูม สวมใส่ได้ทุกเผ่าและทุกเพศ
• Obsidian Dragon Wings (ถาวร) :
ปีกคอสตูม สวมใส่ได้ทุกเผ่าและทุกเพศ
• Obsidian Dragon Weapon Skin Smart Box (ถาวร) :
สกินอาวุธ ตามเผ่าและเพศของตัวละครที่เปิด
• Additional Charecter x3 :
เพื่มช่องในการสร้างตัวละคร
• Inventory Expansion 8 slot x5 :
ขยายช่องสัมภาระ 8 ช่อง
• 2,500 เงินสหพันธ์
• Riding Skill : Legendary Jadewing (ถาวร) :
Legendary Jadewing เคลื่อนที่บนพื้น280, เมื่อขี่ HP/MP 0.5% จะได้รับการฟื้นฟูทุกวินาที
• Care and use of your pet Caddy (ถาวร) :
เรียก Pet PoPo เพิ่มช่องสัมภาระ 72 ช่อง
• Additional Character Slot x2 :
เพื่มช่องในการสร้างตัวละคร
• Inventory Expansion 8 slot x2 :
ขยายช่องสัมภาระ 8 ช่อง
• 1,500 เงินสหพันธ์
• Care and use of your pet Fetch (ถาวร) :
เรียก Pet Fetch ช่วยในการเก็บแร่ตามแผนที่
• Glacial Dragon Weapon Smart Box (ถาวร) :
สกินอาวุธ ตามเผ่าและเพศของตัวละครที่เปิด
• Additional Character Slot x1 :
เพื่มช่องในการสร้างตัวละคร
• Inventory Expansion 8 slot x1 :
ขยายช่องสัมภาระ 8 ช่อง