NIMO TV
[NIMO TV]
วิธีเติมเงินเกม NIMO TV
สามารถด้วยบัตร zGold-MOLPoints Wallet , Rabbit LINE Pay , mPAY Wallet , Truemoney Wallet
  • 1. เข้าที่เว็บไซต์ https://www.nimo.tv/ และทำการลงชื่อเข้าใช้
  • 2. (1) เลือกที่รูปโปรไฟล์ , (2) คลิก "ศูนย์ส่วนบุคคล"
  • 3. คลิก "การเติมเพชร"
  • 4. (1) เลือกเป็นประเทศไทย , (2) ช่องทางเติมเงิน , (3) เลือกราคาที่ต้องการเติม , (4) คลิก "เติมเลย"