1. เลือกช่องทาง
• ต้องเป็นรหัส PIN จาก VIU Premium ที่ซื้อจากเว็บ easytopup, Lazada, OS Shop, Line@ RazerGold และ ตู้บุญเติม เท่านั้น