รายละเอียดโปรโมชั่น
• ต้องเป็นรหัส PIN จาก VIU Premium ที่ซื้อจากเว็บ easystopup, Lazada, OS Shop, Line@ RazerGold และ ตู้บุญเติมเท่านั้น
• VIU Premium 1 เดือน ราคา 119 บาท รับ 1 สิทธิ์
• VIU Premium 3 เดือน ราคา 315 บาท รับ 3 สิทธิ์
• VIU Premium 1 ปี ราคา 1199 บาท รับ 12 สิทธิ์
• ระยะเวลากิจกรรม: 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59
• ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 ที่ Facebook: MOL Thailand
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด