เฉพาะเติมด้วยบัตรเงินสด บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล ที่เติม และซื้อบัตร SNS+ Card
ตามช่วงเวลา 0.01 น., วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง 23.59 น., 28 มิถุนายน 2556